TR | AR | EN
KATILIM ESASLARI

KATILIM ESASLARI ve YAZIM KURALLARI

 • Sempozyum başvurularında öncelikle 300-500 kelimelik bir tebliğ özeti 01 TEMMUZ 2019 tarihine kadar, dinveinsan@ogu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Özetler hakemlik sürecinden geçirilecektir.
 • Sempozyum sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Kongre esnasında simültane tercümeler yapılacaktır.
 • Tebliğ özeti kabul edilenler, tebliğlerinin tam metinlerini 01 EKİM 2019 tarihine kadar ulaştırmalıdır.
 • Tebliğ metinleri 4000-6000 kelime aralığında olmalıdır.
 • Tebliğlerin, özgün ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Bildirilen tarihe kadar tam metin göndermeyenler programa dâhil edilmeyecektir.
 • Tebliğlerin yazımında İSNAD ATIF SİSTEMİ esas alınmalıdır. (https://www.isnadsistemi.org/)
 • Katılımcıların yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 • Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak 2019 yılında yayınlanacak ve katılımcılara gönderilecektir. Ayrıca talep edenlerin tebliğleri hakemlik sürecinin olumlu tamamlanması şartıyla dergimiz özel sayısında yayınlanacaktır.
 • Belirtilen son tarihte gönderilmeyen düzeltilmiş tebliğ metinleri yayınlanamayacaktır.
 • Özet formu için tıklayınız.
 • Sempozyumda katılım ücreti bulunmamaktadır.
 • Sempozyum E-Postası: dinveinsan@ogu.edu.tr