TR | AR | EN
 • II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu "Din, Ahlak ve Hukuk" II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu "Din, Ahlak ve Hukuk"
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası ve Kongre Merkezi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Binası ve Kongre Merkezi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii
 • Tarihi Odunpazarı Evleri Tarihi Odunpazarı Evleri
 • Eskişehir Porsuk Çayı Eskişehir Porsuk Çayı
 • Tarihi Odunpazarı Evleri Tarihi Odunpazarı Evleri

Anasayfa


 

Değerli Bilim İnsanları, Eğitimciler;

 

Ahlak hemen her toplumda problematik alanlardan birisini oluşturmaktadır. Aynı zamanda ahlak, bir toplumun birlikte ve huzur içerisinde var kalmasını sağlayan değerler manzumesidir. Birey ve toplum hayatının vazgeçilmez bir esasını teşkil etmesinden dolayı ahlak bir çok farklı disiplin ile de etkileşim içerisindedir. Bunlardan öne çıkan ikisi ilahiyat ve hukuktur. Her ne kadar kaynağı ile ilgili farklı tartışmalar olsa da dinden bağımsız bir ahlak anlayışı düşünmek mümkün değildir. Ayrıca hukukun, insan hak ve özgürlüklerinde eşitlik arayışında olması gerektiği kadar ahlaki/vicdani arayışta da olması gerekir. Aksi takdirde sunulan hukuk, toplum huzurunu, başka şekliyle, kamu vicdanını yaralayabilecek bir sonuç ortaya çıkarabilir. Bu temel hususlar, bilim dünyasını din, ahlak ve hukuk disiplinleri ve bunların birbirleriyle etkileşim noktaları üzerinde daha fazla düşünmeyi gerekli kılmaktadır.

Bu gerçeklikten hareketle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak 2019 yılında I. si düzenlenen Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu’nun, üniversitemizin 50. yılı onuruna “Din-Ahlak ve Hukuk” temasıyla ikincisinin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Sempozyum bahsi geçen hususları, geniş bir katılımla, farklı boyutlarıyla ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı ve bilim dünyasının ve ilgililerin tartışmasına sunmayı hedeflemektedir. Açılışı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, diğer oturumları İlahiyat Fakültemizde gerçekleştirilecek olan İkinci Din ve İnsan Sempozyumu’na (UDİS-2021) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

İkinci Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu’nun tüm katılımcılar için verimli ve başarılı bir paylaşım ve tartışma ortamına dönüşmesi için etkinliğimize değerli çalışmalarınızla katılacağınızı umuyoruz. 07-09 Ekim 2021 tarihlerinde Eskişehir’de buluşmak dileğiyle.

Saygılarımızla.

 Dr. Öğr. Üyesi İshak TEKİN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Bildiri özeti göndermek için son tarih
أخر موعد لتقديم الملخصات البحثية
Deadline for Abstract Submission
15 NİSAN 2021
Kabul edilen bildirilerin duyurulması
الإعلان عن الأوراق المقبول
Announcement of Accepted Papers
25 HAZİRAN 2021
Tam metin göndermek için son tarih
أخر موعد لارسال النصوص الكاملة
Deadline for Full Text Submission
20 AĞUSTOS 2021
Kabul edilen tam metinlerin duyurulması
الإعلان عن الأوراق المقبول 
Announcement of Full Text of Accepted Papers
03 EYLÜL 2021
Sempozyum programının yayını 
نشر برنامج المؤتمر 
Announcement of Symposium Program  
27 EYLÜL 2021
Sempozyum Tarihi
تاريخ المؤتمر
Symposium Dates
07-09 EKİM 2021
Düzeltilmiş Tebliğ Metinleri Son Gönderim Tarihi
أخر موعد لارسال النصوص البحثية المصححة 
Deadline for Emended Full Text of Papers
31 EKİM 2021

 

 

Mail ve Sosyal Medya

    dinveinsan@ogu.edu.tr

    dinveinsansemp

     Dinveİnsansempozyumu

    dinveinsansempozyumu

 

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Fatma HAZAR

Telefon: +90 0222 2393750-6044  

Arş. Gör. Ayşe YORULMAZ

Telefon: +90 0222 2393750-6074

Arş. Gör. Kübra YILDIZ

Telefon: +90 0222 2393750-6075

II. Din ve İnsan Sempozyumu Bildiriler Kitabı - Tam Metin Dosyası
10.01.2022

II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu Bildiriler Kitabının güncel ve nihai versiyonunu indirmek için tıklayınız.

 

Tam Metin Bildiri Değerlendirme Sonuçları
9.09.2021

Sempozyumumuza gönderilen bildiri tam metinlerine ilişkin değerlendirme sonuçları "Kabul Edilen Bildiriler" sayfasından ulaşılabilir. 

Sempozyumun Uygulanma Şekli
29.08.2021

Değerli Katılımcılarımız,

Son dönemde ülkemizde artan vaka sayılarından dolayı katılımcılarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak amacıyla sempozyum yürütme kurulumuz II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu’nun (UDİS-2021) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz.

Sayıglarımızla.

Sempozyum Yürütme Kurulu