TR | AR | EN
Sempozyum Takvimi

 

Bildiri özeti göndermek için son tarih
أخر موعد لتقديم الملخصات البحثية
Deadline for Abstract Submission
15 NİSAN 2021
Kabul edilen bildirilerin duyurulması
الإعلان عن الأوراق المقبول
Announcement of Accepted Papers
25 HAZİRAN 2021
Tam metin göndermek için son tarih
أخر موعد لارسال النصوص الكاملة
Deadline for Full Text Submission
20 AĞUSTOS 2021
Kabul edilen tam metinlerin duyurulması
الإعلان عن الأوراق المقبول 
Announcement of  Full Text of Accepted Papers
03 EYLÜL 2021
Sempozyum programının yayını  
نشر برنامج المؤتمر 
Announcement of Symposium Program    
27 EYLÜL 2021
Sempozyum Tarihi
تاريخ المؤتمر
Symposium Dates
07-09 EKİM 2021
Düzeltilmiş Tebliğ Metinleri Son Gönderim Tarihi
أخر موعد لارسال النصوص البحثية المصححة 
Deadline for Emended Full Text of Papers
31 EKİM 2021