TR | AR | EN
Düzenleme Kurulu

DÜZENLEME KURULU

 • Dr. Öğr. Üyesi İshak TEKİN - Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Doç. Dr. Kamil SARITAŞ

 • Dr. Öğr. Üyesi Yunus ARAZ 

 • Dr. Öğr. Üyesi Aybiçe TOSUN SÜVÜT

 • Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman HENDEK (Sakarya Üni. İlahiyat Fakültesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKMAK (Atatürk Üni. İlahiyat Fakültesi)

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fatih AY (Akdeniz Üni. İlahiyat Fakültesi)

 • Öğr. Gör. Ömer Faruk BAYRAKÇI

 • Öğr. Gör. Nehri AYDİNÇE

 • Arş. Gör. Fatma HAZAR

 • Arş. Gör. Ayşe YORULMAZ