TR | AR | EN
Sempozyum Programı

                                                                              SEMPOZYUM PROGRAMI

Sempozyum programına pdf formatında ulaşmak için tıklayın.

Not: Oturumlarda sunumlar için 20 dakika, soru-cevap ve tartışma için 10 dakika süre ayrılması öngörülmüştür.

A oturumları fakültemizin Youtube hesbı üzerinden, B oturumları fakültemizin Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Oturumların canlı yayın linklerine, mavi renkteki otorum başlıklarına (örn: Oturum 1a) tıklayarak ulaşılabilir.

 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 09.30 – 10.30

Açılış ve Protokol Konuşmaları

 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 10.45 – 11.30

Açılış Konferansı

Hukuktan Önce Ahlak

Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü

 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 12.30 – 14.00

Oturum 1a

Oturum 1b

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Ferit USLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Kadir DEMİRCİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Olmak ve Yapmak: Erdem Etiği ve İlke Etiği İkilemi Arasında Ahlak

Doç. Dr. Tuncay AKGÜN 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İslâm Dâvetçisinin Eylemsel ve Sözel Üslûbunda Kur’anî ve Peygamberî Söylemlerde Ahlâkî Öğretileri

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Tanrısız Ahlak, Ahlaksız Tanrı Mümkün Müdür?

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hz. Peygamber’in (S.A.V.) Örnek Ahlakı Özelinde Uyumlu Kişilik

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÇELİKAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kelam’da Ahlak Kuramları: Hüsün-Kubuh Meselesini Çözümlemek

Dr. Mustafa Bilal ÖZTÜRK

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hadisler Bağlamında Ahlak Öğretileri: Dürüstlük Örneğinin Gençliğe Yansıması

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇELİK

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Meryem BASUĞUY

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

            

Ahlâk Merkezli Şahsiyet İnşâsında Hadîslerin Rolü -El-Edebü’l-Müfred Bağlamında Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AYDEMİR

Kayseri Üniversitesi Develi İslâmi İlimler Fakültesi

                                                                                                                                                 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 14.15 – 15.45

Oturum 2a

Oturum 2b

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Kemal POLAT

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Fahri YETİM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

-Distopyalarda Ahlakın Farklılaşması Bağlamında Devlet Düzenini Sağlamadaki Yeri

Doç. Dr. Yakup AKYÜZ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

-Kadızade-Sivasilerin Birbirlerini Katletmeleri Bağlamında Mizanü’l-Hak Eserinin Yazılmasının Din-Ahlak Bağlamında Değeri

Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Evrensel Bir Budist Ahlak Sisteminden Söz Edilebilir Mi? Pancasila Bağlamında Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Hammet   ARSLAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası “Ahlâk-ı Dinî” Türü Eserlerin Tahlili

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sabri ÇELİKTAŞ 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

-Rönesans Ütopyalarından 20. Yüzyıl Distopyalarına: Ahlak-Teknoloji-Toplum İlişkilerinin Kurgusu Nasıl Değişti?

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Nur UMUT

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Papa Francis’in “Fratelli Tutti” (Bütün Kardeşlere) Başlıklı Kardeşlik ve Toplumsal Dostluk Hakkındaki Kilise Genelgesinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil TEMİZTÜRK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

XV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Arnavutluk’unda Hıristiyan Din Adamlarında Ahlâkî Sorunlar

Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA 

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Siyâsetnâmelerdeki Ahlakî Tavrın Dinî Referansları

Arş. Gör. Ayşe GÖZEL

Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 16.00 – 17.15

Oturum 3a

Oturum 3b

Oturum Başkanı/Moderatör: 

Doç. Dr. Kamil SARITAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör: 

Doç. Dr. Adil ŞEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslâm Ahlâk Düşüncesinde ‘İnsan Olma’nın (İnsâniyyet) İmkânı

Doç. Dr. Bülent ÇELİKEL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hanefî Hukuk Düşüncesinin Etik-Rasyonel Temeli ve Bunun Dinî Düşünce Bakımından Değeri: Hanefî Usûlündeki “Husn-Kubh” Meselesinin Tahlili

Doç. Dr. Abdurrahim KOZALI

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Nasîrüddîn Tûsî'de Bireyden Topluma Ahlâk ve Yetkinleşme

Arş. Gör. Armağan ATAR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hikmet Kavramı ve Namazla İlişkisi

Öğr. Gör. Meryem YERLİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Türk Kültüründe Toplum-Din İlişkileri Evrensel Hukukun Gelişmesine Etkisi

Sinan DOĞAN

Ahlâk ve Fıkıh Dengesinde Makâsıdın İşlevi ve Önemi

Arş. Gör. Selma ÇAKMAK 

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

07.10. 2021 PERŞEMBE SAAT 17.30 – 18.45

Oturum 4a

Oturum 4b

Oturum Başkanı / Moderatör : 

Doç. Dr. Abdullah ACAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

İslam Hukukunda Niyet- Eylem İlişkisinde Niyetin Geri Planda Kalması

Doç. Dr. Ahmet AYDIN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin “Mensur Şiir”i Bağlamında Anȃsır-ı Erbaa İle “İnsan” Olma Arasında Kurulan İlişkide Ahlakî Öğelerin Rolü

Dr. Dilek YILMAZ       

Hukuki İşlemlerde Niyet-Beyan İlişkisi ve Fıkha Yansıması: Sözleşmelerin Ahlakiliği

Doç. Dr. Fatih ORHAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Yunus Emre’nin Ahlak Anlayışı: Ahlak-İbadet İlişkisi Bağlamında Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ında Niyet-Eylem İlişkisinin Hukukî Sonuca Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ankebût Sûresinin 45. Ayeti Bağlamında İbadet-Ahlâk İlişkisi

Dr. Salih ERYİĞİT

Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi  

Mâlikî Fıkıh Doktrininde İyi Niyetin Korunması: Gasp ve İstihkâk Bölümleri Çerçevesinde

Arş. Gör. Abdurrahman BULUT

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Gazali'nin Ahlak Anlayışı

Dr. Aysel TAN

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü     

 

08.10. 2021 CUMA SAAT 09.00 – 10.30

Oturum 1aa

Oturum 1bb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ARAZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Cahiliye Toplumu Zemininde “Peygamber Ahlakı” ve Günümüz Dünyasında Karşılığı

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Canan KOÇAK

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Fıkıh-Ahlak İlişkisi Bağlamında Modern İktisada Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ATEŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

İnsan Haklarının Sünnet Boyutu

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİMEN

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi               

İslam İktisat Ahlakı Bağlamında Faiz Karşıtı Argümanlar ve Sonuçları

Dr. Yusuf Erdem GEZGİN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Pratik Bir Örneklik Olarak Sünnetteki Ahlâkî Öğretiler

Doç. Dr. Mücahit YÜKSEL

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi  

Hukukî ve Ahlakî Boyutları Açısından Hadislerde Geçen Alışveriş Yasakları

Dr. Faruk Emrah ORUÇ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kur’an ve Sünnet’te Cihadın Ahlakî Boyutu

Arş. Gör. Mehmet YAŞAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ma’dumun Satışından Doğacak Hukukî Sonuçlar

Arş. Gör. Alime ÇELİK

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

08.10. 2021 CUMA SAAT 11.00 – 12.15

Oturum 2aa

Oturum 2bb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Dursun HAZER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Doç. Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahkâm Âyetlerindeki Dinî ve Ahlâkî Boyutlar (Boşanma Ayetleri Örneği)

Dr. Öğr. Üyesi Bahaeddin ALJASEM

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Modern Dönemde İslam Dünyasında Dini Radikalizmin Şiddeti Meşrulaştırma Yolları

Dr. Nurullah ÇAKMAKTAŞ

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

- البعد الأخلاقي لأحكام توثيق الدين في ضوء آية المداينة

Dr. Öğr. Üyesi Zeynelabidin HAYAT

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Adaletin Teolojisi: Teolojik Adalet

Dr. K. Ali KAHVECİ                

الموضوعذوالصلة:المداخلالأخلاقيةفيعلمالكلام

Assoc. Prof. Dr. Bellil Abdulkarim,

Chadli Bendjedid University Faculty of Social and Human

Türk Din Musikisinde Ahlaki Değerlerin Aktarımı (Bestelenmiş Yunus Emre İlahileri Çerçevesinde Bir İnceleme)

Arş. Gör. Ubeydullah İŞLER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

 

08.10. 2021 CUMA SAAT 14.00 – 15.30

Oturum 3aa

Oturum 3bb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇAKMAK

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Savaşta İnsan Haklarının Korunmasının Dinî ve Ahlâkî Temelleri: İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Ali Aslan TOPÇUOĞLU

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2018 Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar ve Ortaöğretim 9-12 Sınıflar) Sorumluluk Kazanımlarına Yer Vermesi Bakımından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYA

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Davaların Reddedilmesinin İslam Hukuku ve Ahlakı Bakımından Temellendirilmesi

Doç. Dr. Ayhan HIRA

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahlaki Bir Değer Olarak Adaletin Eğitim Ortamında Tesis Edilmesinin Önemi ve Eğitim Sürecindeki Adaletsiz Tutumlara Dair Çözüm Teklifleri

Dr. Öğr. Gör. Emrullah TUNCEL

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Ceza Hukukunda Ahlaki İlke ve Uygulamalar

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZGÜR

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Ahlaki Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi

Fatih GÜDÜRÜ

MEB, Çalışlar Şehit Halil Kemal Efendi Ortaokulu

Günümüz Beşerî Ceza Hukukunun Ahlak ile İlişkisine Suç İhdas Etme Bağlamında Genel Bir Bakış

Dr. Semih YUMAK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

 

08.10. 2021 CUMA SAAT 16.00 – 17.30

Oturum 4aa

Oturum 4bb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Mehmet TOPAL

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Toplumunda Ahlak Algısı: Bir Alan Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DAĞCI 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi            

Adalet, Ahlâk ve Hukukun Meczedildiği Reel Pozisyon: Ömer Müslümanlığı

Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kuran’daki Yusuf Kıssası’nın Kardeşlik Ahlakı Bağlamında Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Rabia YILDIRIM

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Ahi Fütüvvetnâmelerindeki Ahlâkî Değerlerin Osmanlı'da Üretim ve Ticaret Mevzuatına Tesiri Meselesine Bir Bakış

Doç. Dr. Adil ŞEN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hanefî Fakihi Bir Eğitimci Olarak Burhânülislâm Ez-Zernûcî (V. VI/XII Yy) ve Ahlak Eğitimi

Arş. Gör. Muhammed Ferruh ORUÇ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Din-Ahlak İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Ticaret Ahlakı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Türk Aydınlarının Ahlakın Temeli Üzerine Olan Düşüncelerinin Cumhuriyet Dönemi Ahlak Eğitimine Etkileri

Dr. Zehra GELİCİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı    

İş Ahlakında Küresel Hibrit Bir Modelleme: Kapitalist Ruha Ahilik Elbisesi Giydirmenin Adı-İslamî Kapitalizm

Dr. Musa GELİCİ

Diyanet İşleri Başkanlığı              

 

09.10. 2021 CUMARTESİ SAAT 09.00 – 10.30

Oturum 1aaa

Oturum 1bbb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Doç. Dr. Mustafa ÖZTOPRAK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Küresel İş Ahlakı Bağlamında Hz. Peygamber (S.A.V.)’İn Söz ve Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf OKTAN

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Musıkî ve Şiirin Fıkhî Hükmüne Ahlakçı Yaklaşım -Kınalızade Örneği-

Öğr. Gör. Gülşen KILIÇ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Güzel Ahlak” Din ve Şeriat Olabilir Mi? “Güzel Ahlakı Tamamlamak Üzere Gönderildim” Rivayeti Bağlamında Bir Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BAYRAM              

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Geleneksel ve Çağdaş Tefsirlerde Kadının Şahitliği Meselesi

Arş. Gör. Tuğba UYDAŞ   

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi               

Hadis İlimleri Işığında Haber Ahlakı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÇELİK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Öteki'nin Toplumsal Hayattaki Konumu: Endülüs'te Köle Kadınlar Örneği

Arş. Gör. Fatma Merve ÇINAR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Uzun Firdevsî’nin Farsça Manzum Kırk Hadîsi

Arş. Gör. Çetin KASKA

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mekkî Dönemde Ahlakî İlkelerin Toplum Değişimi Üzerindeki Etkisi

Halime Zeynep KOCAYUSUFOĞLU YAŞAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

09.10. 2021 CUMARTESİ SAAT 11.00 – 12.30

Oturum 2aaa

Oturum 2bbb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Doç. Dr. Fatih TOK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Zahir ve Bâtını Birleştirici Çok Yönlü Bir Kavram Olarak “İhsan”

Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Nâsır Mekârim Şîrâz’e Göre Kur’an Ahlakının Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ŞAHİN

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   

Kur’an’da Hukukun ve Ahlakın Temelini Oluşturan İki Ana Kavram: Adalet ve İhsan

Doç. Dr.   İskender  ŞAHİN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi    

İmam Şafiî Divanında Ahlaki Öğeler

Dr. Öğr. Üyesi İrfan KAYA

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Kur’ân’ın Ahlakî Bir Kavram Olan Takvaya Dair Teşbihleri ve Muttakilerle İlgili Beyanları Üzerine

Dr. Cumhur DEMİREL

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Âşık Paşa’nın Garibname Adlı Eseri Bağlamında Din-Hukuk-Ahlak İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ARK

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

 

09.10. 2021 CUMARTESİ SAAT 13.00 – 14.30

Oturum 3aaa

Oturum 3bbb

Oturum Başkanı / Moderatör :

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Oturum Başkanı / Moderatör:

Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dindarlık Algısı ile Ahlaki Olgunluk İlişkisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGÜN

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Çevre ve Din Sosyolojisi Kesişiminden Eko-Teolojiler ve Çevre Etikleri

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ahlaki Olgunluk ve Dini Yönelim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇINAR

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İnanç-Eylem İlişkisinde Zorunluluk Meselesi: “Ahlakı Askıya Alma”nın İmkanı

Dr. Nurgül BULUT

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi              

Dindarlık Tipolojileri ve Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkisi

Hatice GÜVEN

Atatürk Üniversitesi  

 Kur’an Kıssalarının Ahlâkî Boyutları

Dr. İshak DOĞAN 

MEB, Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL

Din ve Ahlak Eğitimi Eksikliğinin Çocuk İstismarına Etkisi

Dr. Rukiye GÖGEN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İnsan Yaşamı Bağlamında Ahlaki Değerlerin Göreceliliği veya Evrenselliği Problemi Üzerine

Prof. Dr. İsmail TAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Havva Sümeyra ALTINSOY

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

 

09.10. 2021 CUMARTESİ SAAT 14.30 – 14.45

Kapanış