TR | AR | EN
Yürütme Kurulu

YÜRÜTME KURULU

 • Prof. Dr. Adnan ADIGÜZEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı / ESKİŞEHİR (Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı)
 • Prof. Dr. Ali Rıza GÜL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Prof. Dr. Cazim HADZİMEJLİC, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / BOSNA HERSEK
 • Prof. Dr. Dilorom HAMROEVA, Bilimler Akademisi / ÖZBEKİSTAN
 • Prof. Dr. Dosay KENJETAY, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, / KAZAKİSTAN
 • Prof. Dr. Fatma Asiye ŞENAT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ANKARA
 • Prof. Dr. Mustafa KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Prof. Dr. Matanat KURBANOVA, Azerbaycan Eğitim Enstitüsü / AZERBAYCAN
 • Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi / YALOVA
 • Prof. Dr. Nasser WAHDAN, Arish University Faculty of Arts and Human Sciences / MISIR
 • Prof. Dr. Osama Ali ALFAKEER,  Yarmouk University Faculty of İslamic Sciences / ÜRDÜN
 • Prof. Dr. Ömer ÖZSOY, Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Kültür ve Din Araştırmaları Enstitüsü / ALMANYA
 • Prof. Dr. Süleyman GEZER,  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi / KAZAKİSTAN
 • Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Prof. Dr. Kamil SARITAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Prof. Dr. Naci KULA, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  / BURSA
 • Prof. Dr. Zeki Salih Zengin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ANKARA
 • Doç. Dr. Süleyman BAKİ, Tetova (Kalkandelen) Üniversitesi Felsefe Tarihi / MAKEDONYA
 • Doç. Dr. Sevim ARSLAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Doç. Dr. Yunus ARAZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KARATAŞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Dr. Bakıt MURZARAİMOVA, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / KIRGIZİSTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Erşahin Ahmet AYHÜN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Hatice AVCI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAZAR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur KURT, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Arş. Gör. Dr. Ayşe YORULMAZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Arş. Gör. Dr. Kübra YILDIZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Arş. Gör. Dr. Sercan YAVUZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR
 • Arş. Gör. Kevser AYEskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / ESKİŞEHİR