TR | AR | EN
Sempozyum Konuları

 

III. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu

(UDİS-2024)

“100. Yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eğitimi”

 

Konu Başlıkları

* Araştırmacılar aşağıdaki konu başlıklarından birisiyle ilgili bir bildiri ile sempozyuma başvurabilirler.

* Sempozyum ana temasıyla uyumlu olabilecek farklı başlıklar da önerilebilir.

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Tarihsel ve Sosyolojik Bağlamı

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Toplumsal Dönüşüm ve Modernleşme Süreçlerindeki Yeri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Din Eğitimi ve Toplumsal Dönüşüm

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Kültürel ve Toplumsal Çeşitlilik

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Eğitim Sistemine Getirdiği Yeniliklerin Değerlendirilmesi

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Din Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Din Eğitiminde Modernleşme Çabaları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Laik Eğitim Sistemi İçinde Din Eğitiminin Yeri Tartışmaları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Günümüz Eğitim Sistemine Etkileri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrasında Din Eğitiminin Gelecekteki Rolü ve Önemi

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Okullarda Din Eğitimi

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve İmam Hatip Okulları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve İlahiyat Fakülteleri

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Diyanet İşleri Başkanlığı

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Laiklik

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Dini Gruplar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Azınlık Okulları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Yabancı Dini Cemaatler

Eğitim Politikaları Açısından Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Eğitim Felsefesine Yansıması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Medreseler

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sonrası Medrese Mensuplarının Durumu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Gidilen Süreçte Sosyo-Politik Ortam ve Eğitime Yansımaları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Bağlantılı Hukuki Düzenlemeler

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu Hazırlayan Siyasal Etmenler

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na Gidilen Yolda Eğitim Kanunları

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Güvenlikçi Politikalar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Vakıflar

Farklı Ülkelerdeki Öğretim Birliği Deneyimleri ve Tartışmaları