TR | AR | EN
Katılım ve Yazım Kuralları

 

KATILIM ESASLARI ve KAYIT

 • Sempozyum sunum dilleri Türkçe, İngilizce’dir. 

 • Sempozyumda daha fazla sayıda farklı araştırmacının çalışmalarını paylaşabilmeleri açısından bir kişinin sadece 1 bildiri özetinin kabul edilmesi öngörülmektedir.

 • Bildiri özetlerinizi göndermek ve programa kayıt olmak için lütfen linkteki kayıt formunu doldurunuz.
 • Bu kapsamda bütün bildiri özetleri hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Her bildiri özeti iki hakeme gönderilecek ve özet asgari iki hakemden onay alması durumunda düzenleme kurulunun onayına sunulacaktır.

 • Tebliğ özeti kabul edilenler, tebliğlerinin tam metinlerini 15 EKİM 2024 tarihine kadar sempozyum sekreteryasına ulaştırmalıdır.

 • Kabul edilen ve sempozyumda sunulan tebliğlerin tam metinleri elektronik ve yazılı kitap olarak 2025 yılında yayınlanacak ve katılımcılara gönderilecektir. 

 • Belirtilen son tarihte gönderilmeyen düzeltilmiş tebliğ metinleri yayınlanamayacaktır.

 • Sempozyumda katılım ücreti talep edilmeyecektir. Katılımcıların yol ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

 • Bildiri sahiplerinin çalışmalarını aşağıdaki kriterler açısından kontrol etmeleri, bildirilerinin kabul edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

SONUÇ

Evet

Kısmen

Hayır

1.

Tebliğ alana katkı sağlayacak nitelikte ve özgün mü?

 

 

 

2.

Tebliğin başlığı ve özeti çalışmayı tam temsil ediyor mu?

 

 

 

3.

Tebliğ özetinin dili ve anlatımı yeterli mi?

 

 

 

4.

Tebliğ özeti, amacı ve sorunsalı yeterince açıklanmış mı?

 

 

 

5.

Tebliğ için kullanılan anahtar sözcükler başlığa ve içeriğe uygun, birbirine paralel ve yeterli mi?

 

 

 

6.

Tebliğin teorik çerçevesi yeterli mi?

 

 

 

7.

Tebliğin amacı, konusu belirgin mi?

 

 

 

 

YAZIM KURALLARI

 

Bildiri Özetleri

 • Bildiri ö​zetleri kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özeti okuyan, çalışma hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir.

 • Çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden özet olarak bahsetmek şartı ile çalışmanın amacı ve önemi, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgularsonuçlar ve öneriler başlıklarına yer verilmelidir. 

 • Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle en az iki hakem tarafından değerlendirilecek ve 10 Haziran 2024'den sonra kabul edilen bildiri sahiplerine bilgi verilecektir.

Bildiri ö​zet şablonu için tıklayınız.

 

Bildiri Tam Metinleri

 • Tebliğlerin, özgün ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 • Tebliğ metinleri 4000-6000 kelime aralığında olmalıdır. 

 • Tam metinler iThenticate yazılımı ile benzerlik taramasından geçirilecek ve benzerlik oranı %15 üzerinde çıkan tebliğler yayımlanmayacaktır. 

 • Benzerlik taramasından olumlu geçen bildiri tam metinler de tekrar hakem değerlendirmesine sunulacaktır.

 • Bildirilen tarihe kadar tam metin göndermeyenler programa dâhil edilmeyecektir.

 • Tebliğlerin yazımında İSNAD ATIF SİSTEMİ (2. Edisyon) esas alınmalıdır. Bu kapsamda İSNAD metin içi ve İSNAD dipnotlu stillerinden birisi tercih edilebilir.

Tam metinlerinizi lütfen dinveinsan@outlook.com adresine gönderiniz.